Jurist Omgeving

Vervaldag: 07/06/2022
Solliciteer nu

Omschrijving

Jurist Omgeving

A1-A3, contract onbepaalde duur, voltijds

 

Je missie

Dankzij jou hebben onze teams een houvast voor juridische vragen en begeleid je hen naar het meest correcte antwoord en beleid voor onze burgers en stakeholders.

 

Je taken

Als onze jurist zorg je met jouw advies voor snelheid in dossiers en projecten, voor een duidelijk en onderbouwd omgevingsbeleid. Jouw taak beperkt zich zeker niet enkel tot advies verlenen, je neemt ook een actieve rol op door zelf een aantal projecten te leiden. Denk hierbij aan projecten rond bijvoorbeeld trage wegen of rooilijnen. Je draagt ook bij tot een duidelijke communicatie naar onze burgers of andere derde partijen, bij juridische klachten of vragen. Ook dagvaardingen worden door jou op een gedreven manier aangepakt.

Je neemt deze rol op binnen burger & omgeving en komt onder andere met volgende thema’s in aanraking: handhavingsprocedures, ruimtelijke ordening, trage wegen, gemeentewegen, rooilijnen, reglementen en verordeningen, aktes, milieu, overheidsopdrachten,   samenwerkingsovereenkomsten (contractering bvb. PPS)…

Je volgt juridische ontwikkelingen op en gaat proactief op zoek naar opleidingen en inspiratie in jouw vakgebied. Je zorgt ook voor de nodige kennisdeling en opleidingen in de teams.

Je bouwt een goeie relatie op met derden (notarissen, advocaten) en gaat ook intern binnen Groep Dilbeek op zoek naar een netwerk.

 

Dit ben jij helemaal!

Je voelt je thuis in de materie van administratief recht en omgevingsrecht. Je krijgt energie door breed te werken en binnen jouw vakgebied een generieke rol op te nemen.

Je bent goed in projectmatig werken, je weet hoe je een projectplan opstelt en de nodige partners betrekt bij je project. Je bent gedreven en toont zin voor initiatief.

Je beschikt over een diploma licentiaat/master in de rechten. Ook schoolverlaters zijn welkom.

 

Herken jij jezelf in onze bouwstenen?

Focus: Ken jij het plan? Je bent een doelgerichte persoon en je houdt je focus op de prioriteiten. Je neemt met veel eigenaarschap je rol op en boekt resultaten.

Groei: Waarin ga jij groeien? Je bent iemand die de kansen om je te ontwikkelen met beide handen grijpt. Je houdt ervan om anderen te inspireren en zet je sterktes in.

Openheid: Toon jij ook je echte zelf? Je bloeit open in een warme cultuur vol vertrouwen. Je durft de zaken te benoemen en je maakt vlot verbinding met andere mensen.

Eenvoud: Waar heb jij impact op? Wanneer je een probleem ontdekt, duik je erin en bijt je je vast. Je richt je op de essentie en je wordt warm/enthousiast van optimalisering en digitalisering.

Moed: Durf jij? Je neemt risico’s, je durft fouten maken en je leert hieruit. Je gaat steeds dat stapje verder en houdt ervan om te schitteren. Je neemt je verantwoordelijkheid ten volle op.

Samenwerking: Gaan we er samen voor? Je maakt steeds de reflex ‘wie kan ik betrekken?’ en je bent er rotsvast van overtuigd: samen bereiken we meer!

 

Daarom kies jij voor Groep Dilbeek

Door jouw job bij Groep Dilbeek, bij Burger & Omgeving maak je echt het verschil bij de burger, onze klant. Jouw job heeft impact en een zichtbaar resultaat in het leven van onze burger.

Wij zijn bovendien een innovatieve gemeente en kunnen jou dus een nieuwe manier van werken aanbieden: zelfsturende teams, veel autonomie en de kans om je job zelf uit te bouwen. We geven jou ruimte om jezelf te ontwikkelen; opleidingen volgen en inspiratie zoeken, is een evidentie bij ons.

Als kers op de taart kan dit alles in een goede balans werk-privé, met mogelijkheid tot telewerken. Ter plekke werken kan uiteraard ook, en dit in een aangenaam werkkader, in het mooie centrum van de gemeente Dilbeek.

We bieden jou een voltijds contract, en een job met loonschaal startende vanaf 3.364,17€ bruto/maand. Samen bekijken we ook een mogelijke overname van je anciënniteit, afhankelijk van je relevante ervaring. Ook maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer,… wordt voor jou voorzien

Gaan we er samen voor? Neem nu volgende stappen:

We kijken er naar uit om je kandidatuur met een motivatiebrief, je cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te ontvangen ten laatste op dinsdag 7 juni 2022. Bij voorkeur worden alle documenten in één PDF-document verzonden.

In een eerste stap, ontvang je een schriftelijke proef (thuisopdracht) per mail op vrijdag 17 juni 2022 die je indient ten laatste op maandag 20 juni 2022.

Als je geslaagd bent op de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een mondelinge proef.

Groep Dilbeek

Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties, talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet om mee te schrijven aan ons verhaal en onze missie mee te helpen realiseren.

Bij vragen kan je contact nemen met Inge De Rijck (inge.derijck@dilbeek.be, 0492 14 26 49).

Meer weten? www.werkenvoordilbeek.be